Blog

Řepka - žlutá otrava

Když jsem dnes ráno jel do zaměstnání, dostal jsem žlutou otravu. Žlutou máme samozřejmě všichni velmi rádi a zejména na jaře. Žlutá nás nabíjí, ale tahle řepková je nějaká jiná. Co způsobují velké řepkové lány v přírodě? Jednoduše vyvolávají degradaci zemědělské půdy, snižují biodiverzitu krajiny a poškozují životní prostředí kolem nás. Co to znamená? Poškozují půdu i živočichy. Při deštích je z řepkového pole, které je dokonale ošetřeno chemickými jedy, snadno splavována ornice. Cenná ornice, která se tvoří stovky let. Velkoplošné pěstování řepky zabíjí zvířata. V lánu řepky žije pouze pár divočáků, protože je to pro ně klidný úkryt. Mimochodem se tu vtom klidu přemnožují a jsou následně původci velkých škod v okolí. Nidko jiný na řepkovém poli potravu nenajde. Všechny ostatní rostliny a tím i živočichové jsou zničeny chemicky, aby neměla řepka konkurenci.  Kamarád zemědělec mi nedávno vyprávěl zdánlivě úsměvný příběh. Byl na jednání v naší inteligencí překypující sněmovně. Chová krásný dobytek na podhorských zelených pastvinách a vytváří nám dobrou, zdravou potravu a musí za nás tvrdě bránit základy skutečného smyslu zemědělství. Po jednání mu jeden z předních ústavních činitelů naší země a zároveň funkcionář jednoho velkého Agro...tu řekl: "Tak co, Pepo, ještě tě baví chovat ty blbé krávy? Ty to jednou pochopíš a budeš mít taky všude řepku!" Proč vlastně řepku? K čemu nám slouží? K ničemu. Jako přísada do paliva se neosvědčila. Biopalivo s řepkovým olejem je ještě více škodlivé, protože snižuje teplotu hoření a tím pádem spálí méně škodlivin. Nemluvě o poškozování motorů. Byrokraté v EU to již také pochopili a nebo již došly brebendy. EU totiž již řepku v palivu nechce. Zatímco v Česku? Na řepku má Agrofabrika monopol a tečou z ní neskutečné miliardy! Tak si tato Agrovláda dala do programového prohlášení vlády podporu řepky v palivu. Mimochodem chvíli po té, co EU řekla ne. Každý rok dobrý, každá miliarda dobrá. O to víc jsou úsměvná současná prohlášení vlády. Mé prohlášení je přesně opačné. Budoucnost zemědělství = méně řepky! No samozřejmě, ale za současné Agrovlády to nebude!!!