Blog

Kdo jsou to migranti?

Bohužel nikoliv to, co by z mého pohledu měli být. Migrant je člověk, který je donucen opustit své rodné milované místo. Většinou z důvodu strachu o svůj život či život jeho blízkých. Tito lidé jsou Ti, kteří následně potřebují pomoc od naší vyspělé demokratické společnosti. Těmto lidem jsme ochotni a schopni, kdykoliv být nápomocni. Jsou to lidé, kteří se stěhují do nového cizího prostředí, kde vědí, že se musí přizbůsobit. 

Ti, které vidíme na cestě z Afriky a Blízkého východu, nejsou většinou bohužel migranti. Jsou to lidé, kteří se zde nechtějí přizpůsobit našim pravidlům. Naopak chtějí nám vnutit jejich vlastní pravidla. Takové lidi tu prostě nechceme. Tito lidé jdou jen za lepší ekonomickou situací a statky, které Evropa budovala několik generací. Chraňme si svá pravidla, své bohatství.