Blog

Odpadové hospodářství, třídění a likvidace odpadů

Jak si poradit s odpady, které produkujeme? To je přece jednoduché - nevytvářet je. Toto je samozřejmě nereálné, takže co s nimi? Třídit, ale pozor to není vše…

Na začátku je nutné si krátce popsat skutečný stav věci. Průzkumy uvádějí, že v současné době třídí odpad cca 72 % obyvatel ČR. Odpadem, který je v našich domácnostech tříděn nejvíce, je papír.  To je dobré, protože jeho zpracování nejen šetří životní prostředí, ale je recyklovatelný až sedmkrát. Na dalších místech jsou plasty a sklo. Sklo je skvělý materiál pro recyklaci. Zpracování šetří suroviny, energii a hlavně sklo lze recyklovat do nekonečna. Bohužel však žijeme v době plastové. Již skoro všechno bylo vyrobeno z plastu. Plastové láhve místo skleněných (vratných), plastové sáčky místo papírových, igelitky, kelímky, nádobí, dokonce i boty. Bohužel říkám proto, že zpracování plastového odpadu nejvíce zatěžuje životní prostředí a je často neefektivní nebo drahé. Výrobky z recyklovaných plastů přitom nemají příliš odbyt. Stále ještě končí řada plastových odpadů na skládkách, či ve spalovnách. Z těchto důvodů bychom se měli snažit používání plastů omezit a rozumně s nimi hospodařit.

Správně třídit je velmi důležité. Tak například třídění skla na barevné a bílé - pro někoho je tento rozdíl zanedbatelný, ale… Když jsem byl starostou, řešil jsem, jak nejlépe třídit odpad proto, aby obec co nejvíce ušetřila, respektive vydělala. Byla to další možnost, kam se posunout. Vydělávat, nemyslím v tom pravém slova smyslu. Obec platí za odvoz komunálního odpadu firmě, která ho odváží a likviduje. Za tříděný odpad, společnosti provozující systémy recyklace, přispívají do rozpočtu obcím. Jednoduchým vzorcem zjistíme, že když více vytřídíme, obec celkově méně zaplatí za likvidaci odpadu a za ušetřené peníze může třeba postavit skluzavku nebo opravit chodník. Samozřejmě, všichni ze zákona platíme poplatek za odvoz popelnic, ale tento poplatek nikdy nestačí na úplné pokrytí nákladů za likvidaci odpadů v obci. 

A co s netříděným komunálním odpadem? Zatím ho ukládáme do země, i když to se mi také velmi příčí. Stavíme kolem nás hory z odpadků a to přece nechceme nikdo. Problém ale nastane zanedlouho. Evropští komisaři nám totiž přikázali komunální odpad likvidovat jiným způsobem než tímto ukládáním. Co tedy s ním? Moc variant nám nezůstává. Nejpravděpodobnějším řešením je vznik spaloven. Dle mého názoru to není špatná varianta. Za vysokých teplot a použití dostatečných filtrů, které jsou již dnes běžně používány, vzniká jen velmi malé množství „škodlivého kouře“. Jelikož mne toto téma velmi zajímá, zúčastnil jsem se nedávno exkurze v takovémto zařízení. Provozovatelé tvrdí, že vzduch, který odebírají z okolí, je více znečištěn než ten, který vypouští z komína ven. Nejsem odborník na limity škodlivin, ale toto zařízení je podrobeno velmi důkladné kontrole státních orgánů i organizací bránících životní prostředí. Popel je pak možné dále využít jako příměs do stavebních hmot. Je to cesta? Je, ale nikoliv úplné řešení. Třídění také není vše. Zcela jistě tím snížíme dopad na životní prostředí, ale i třídění má své negativní stíny, jako je vznik škodlivých látek při odvozu a zpracování odpadů.

Takže? Musíme především změnit naše myšlení a dívat se na odpady komplexně. Nechceme přeci, aby naše děti po nás zdědily hromady odpadků a desítky spaloven. Zásadní je snížit množství odpadů, které vytváříme a potom maximálně třídit. Snažit se o to, aby zbytek odpadů, který nelze dále využít byl minimální. Mysleme při nákupech na to, že kupujeme také odpad. Kupujme takové zboží, které odpad nevytváří vůbec, nebo jen minimálně. Tlačme například na prodejce, ať nám umožní kupovat produkty ve skle, nebo v papíru.