Blog

Voda a její přítomnost v krajině

Už v jednom ze svých minulých blogů jsem psal, že voda je a bude modré zlato. Jelikož jsem o tom i nadále pevně přesvědčen a téma „voda“ považuji za opravdu velmi důležité, rozhodl jsem se k němu ve svých příspěvcích vracet častěji.

Voda je surovina, bez které nemůžeme žít. Čistá voda = život. Ano, to přece víme všichni. Chováme se ale k vodě tak? Pocit, že vody je dost a její zásoba je nevyčerpatelná, je bohužel v mnohých z nás. Vždyť je tak samozřejmé, že po otočení kohoutkem v koupelně prostě voda teče… Pozor, hrubě se mýlíme!

Věděli jste, že z hlediska množství použitelných zásob sladké vody na jednoho obyvatele je Česko na třetím nejhorším místě z celé Evropy. Proč tomu tak je? Podle Marka Riedera, ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, je důvodů několik.  „Do země nepřitéká žádná velká řeka, Češi tak mají k dispozici pouze to, co spadne ve formě srážek, a to zejména sněhových. Dalším důvodem je fakt, že na rozdíl třeba od států jižní Evropy nemáme nikde na našem území vhodné hydrogeologické struktury. Téměř dvě třetiny území republiky pokrývají tzv. krystalické horniny, které mají nízkou schopnost jímat vodu. Vedle toho jsou regiony, které trpí nedostatkem vody kvůli tomu, že tam zkrátka příliš neprší.“

A dalším velkým důvodem jsme my sami. Vodu znečišťujeme a posíláme ji pryč z krajiny - meliorace, odvodnění, napřímení vodních toků, nedostatečná péče o rybníky a tůně. Zkrátka s vodou neumíme příliš dobře hospodařit. Jsou státy, které to umí skvěle, např. Izrael, kde sbírají dešťovou vodu, kterou používají jako vodu užitkovou. Již při stavbě nového domu budují podzemní nádrže, kam svádí všechnu vodu ze střech a zpevněných ploch. Ovocné sady a zeleninu touto vodou zalévají tzv. kapénkovou závlahou (hadicemi je přivedená voda k rostlině a zde je malým otvorem uvolňována v kapkách). Pěstitelé v těchto oblastech mají mimochodem až o 30 % vyšší průměrné výnosy než pěstitelé u nás.

Takže co můžeme udělat my? V první řadě je nutné se pokusit zadržet vodu v krajině. Vytvořit tůně, rybníky a přehrady. Vyčistit zanesené rybníčky. Bránit splavení zeminy do vodních toků. Napřímené toky vrátit do původních koryt. Zamysleme se nad tím, jak využít dešťovou vodu a jak šetřit vodou pitnou… Zkusme třeba pro začátek při čištění zubů nenechávat v umyvadle puštěný kohoutek…

…příště o čištění odpadních vod…