Blog

Zadržování vody v krajině

Na tom, že voda je velmi důležité téma, se jistě všichni shodneme a dobrá zpráva je, že už to pochopili i naši současní politici. Teď se na nás bude valit v několika vlnách podpora výstavby rybníků a ochrany vodních zdrojů. Super! Stačí to však? Nikoliv!

Žijeme "na střeše" Evropy a zadržet vodu v naší krajině je velmi důležité. To, že zadržená voda v krajině zlepšuje klima a životní prostředí, jsou hesla, která již všichni dobře známe. Pojďme s tím, ale něco udělat. Že nemáte vhodnou plochu na výstavbu rybníku? To přeci vůbec nevadí! Zadržet vodu v krajině přeci neznamená jen udělat hráz a vytvořit někde vodní plochu. Voda je přítomna v rostlinách a v půdě. Každý vysazený strom, každá travnatá cesta, mez či louka, každý krok, kterým omezíme vysoušení krajiny a půdy pomáháme zadržet vodu v krajině.

Jedním z nejdůležitějších prvků pro zadržení vody v krajině, je ochrana zemědělské půdy.  Bude to brzy 30 let, co jsme začali odstraňovat následky socialistického zemědělského hospodářství. Bohužel většinou jen ústy. Scelená pole, rozorané meze. Obnovení úvozových cest a mezí s větrolamy? Nikde, tedy promiňte, málo kde. Pole mají ve většině případů dnes stejnou výměru, jako v roce 1980, jen je na nich místo pšenice a brambor řepka a kukuřice, které pak tlačíme do bioplynek. Stále mi připadá, že nemáme vztah k okolnímu prostředí, vztah k vodě, k živočichům, ke své vlastní půdě.

Nespadl jsem z měsíce. Jsem rád, že žijeme v hospodářské krajině. V krajině, která dává lidem práci a obživu, v krajině, která produkuje obilí, brambory a jiné plodiny. Jen si myslím, že lze tyto produkty vyrábět rozumně a tak abychom neznásilňovali své okolí. Když se budeme každý co nejlépe starat o okolní prostředí, budeme kolem sebe tvořit příjemnou zahrádku. Místo, kde budeme rádi po náročné práci odpočívat a v horku využívat stín stromů. Vysázenou mezí budeme zabraňovat větru, který vysouší půdu a v zimě zvýrazňuje pocit zimy. Zjistíme, že v tomto malém ekosystému s námi chtějí žít i živočichové.

Když letíme letadlem směrem na západ či na jih od nás, vidíme různě zbarvená políčka, meze, větrolamy, tůně rybníčky atd. Jde to v jiných zemích, tak proč ne u nás?

Pojďme pro zadržení vody v krajině všichni něco udělat. Vytvořme si vztah k vlastní půdě, zemi a okolnímu prostředí. Přece nechceme povodně, vyprahlou půdu a nevzhlednou krajinu plnou lánů řepky a kukuřice. Nařízení, rozkazy a příkazy jsou k ničemu. Milovat své okolí, vážit si půdy a životního prostředí kolem nás to je ten správný směr.