Blog

Likvidace zemědělství nejen pod rouškou tmy (globálního oteplování)

Globální oteplování, globální oteplování, globální oteplování. Toto moderní zaklínadlo funguje především v zemědělství a lesnictví. Pokusil jsem se ho už několikrát použít, když se mi něco nepovedlo, bohužel ho používám asi špatně. Některým zemědělcům a lesníkům toto zaklínadlo ale funguje nebo alespoň fungovalo. Když nám vzniknou škody suchem na poli, tak použijeme toto zaklínadlo a stát nám uhradí ušlou škodu. Tam to tedy funguje. V lesnictví nám to taky někdy funguje a bohužel ještě chvíli fungovat asi bude. Naneštěstí i pro zakrytí neschopnosti, lenosti a šlendriánství.

Když mi vznikne škoda suchem na plodinách pěstovaných na poli, nikdo už neřeší, zda jsem správným hospodářem. Zda dodržuji osevní postupy. Zda nebyla mým dlouholetým kořistnickým hospodařením poškozena půda, na které hospodařím a ornice odplavena do okolního potoka či říčky. Tu musí potom vlastník toku (většinou stát) nechat za peníze daňových poplatníků vyčistit. Prostě to stát zaplatí. Tak mě to nenutí něco s tím dělat, či o tom alespoň přemýšlet. Přemýšlet – fuj! Hrozné slovo. Prostě něco zaseju a buď něco sklidím (ale to pak musím prodat a s tím jsou starosti), nebo mi to uschne a zaplatí mi to stát. Ještě vymyslet, abych tam nemusel nic ani zaset. To by byla paráda.

To ale není to úplně nejhorší v zemědělství. Ještě horší, tedy alespoň pro mne je, jak hospodaříme za podpory státu a EU v územích, kde nám to všechno neuschne. Na většině území pěstujeme plodiny, které vlastně ani nepotřebujeme. Mockrát zmiňovanou řepkou a z ní vzniklý olej, kterým si ničíme motory svých drahých miláčků pod to být zrovna ta geneticky modifikovaná u které nevíme, co s námi v prostředí, nebo se zvířaty, které s ní krmíme, udělá.

Problémem je jednak pěstování kukuřice a jednak její následné zpracování. Můj děda velký to kulak (pro nezasvěcené soukromý zemědělec), který se bránil vše odevzdat do rukou jednotného zemědělského družstva (JZD), tedy do rukou lidu lidovědemokratické republiky, vždycky říkal: "Kukuřice je úžasná plodina, obohatí otce, ale zadluží syna." Kukuřice se musí pěstovat vždy jen v míře únosné a hlavně potřebné. Je to plodina, která vysaje všechny živiny z půdy. Nesmíme ji pěstovat na stejném lánu dvakrát či vícekrát za sebou. Nesmí se pěstovat na svahu. Ptám se, proč tyto jednoduché selské zásady našich dědů dnes absolutně ignorujeme? Proč devastujeme to nejdražší, co v naší zemi máme (tedy, co nám tu zbylo) půdu? Kukuřici dáváme na pole minimálně 2x za sebou, abychom ušetřili na postřicích proti plevelům. Živiny dodáváme už jen v chemických sloučeninách uměle. Protože, když nemáme krávy, nemáme hnůj. Jednoduchá logika, ne? Hnůj začíná být mimochodem úžasným platidlem mezi zemědělci, kteří to už pochopili! Znáte ten vtip? Víte, jaký rozdíl mezi zemědělcem a bio zemědělcem? Biozemědělec stříká chemii na pole v noci.

Dalším následkem této činnosti jsou přemnožení divočáci. Kukuřice a řepka jsou jednou z příčin narůstání stavů této zvěře. Úkryt a hodnotné žrádlo. To jsou dva podstatné důvody přemnožení divočáků. Hodnotnou kukuřičnou stravou se dokonce prodlužuje doba, kdy jsou divočáci schopní reprodukce. Tzn. malé bachyňky, (ještě selata), už jsou tak vyspělé, že už mají svá selata. Dospělé bachyně mají selata i 2x za rok.

Kukuřici sejeme na pole na svahu, kde je zaručené, že při jakémkoliv dešti přijdeme o ornici, která se tvoří stovky let. Co se to s námi stalo, že žijeme ve stylu po nás potopa a že nás nezajímá na čem budou potravu pěstovat naše děti a naše vnoučata? Velmi si vážím všech, kteří to tak nedělají, dokonce jich i přibývá. Pro mě, ale pomalu a je nás málo.     

No, a proč ji vlastně pěstujeme? No protože, jsme vymysleli další super byznys. Výrobu elektřiny z kukuřice. Dotace na bioplynky, které doslova žerou oblíbenou kukuřici a následně vyrábí elektřinu a teplo. Dotovanou elektřinu prodáme do zahraničí a teplo málo který z bioplynobaronů dále využívá. Většina ho vypouští prostě do vzduchu. Cože? Vy za teplo platíte tisíce korun ročně a tady se vypouští do vzduchu jen tak. Bohužel ANO! Že by bylo bioplynek tolik a tím způsobovali globální oteplování? Ne, to je blbost, tak jednoduše to zase na ně házet nechci. Jen jsem chtěl upozornit na ty paradoxy!

Jediným řešením této situace a věřte mi, že je za 10 vteřin 12 hodin, je tlak veřejnosti na změnu. Když podpora agrobyznysu, tak stokrát omílané téma, podpora malých a středních. Dotace na ochranu půdy a jasně nastavené podmínky hospodaření ve prospěch státu, tedy nás všech. Když budeš poškozovat půdu, tak dotace nula! Podpora vzniku a údržby remízků, větrolamů a dalších krajinných prvků. Omezit splavování ornice a vysoušení půd. Podpora opatření, zadržování vody v krajině. Jak je to všechno jednoduché.