Blog

Voda je a bude modré zlato

Média jsou plná vody. Témat, jak je voda důležitá, je mnoho. Současní mocní bohužel nekonají a řeší pouze následky. Řeší, kolik stovek milionů věnujeme na sanaci škod. Škod, které nikdo nezaznamenal a neposoudil. Je nutné se zabývat podporou zadržení vody v krajině. Podporou přístupnou pro všechny vlastníky vhodné půdy. Pravidla musí být stanovena tak, aby o tuto podporu mohli čerpat všichni, nejen pouze velcí investoři.