Komentáře

Pojďte k volbám

Stále více se při volbách setkáváme s malou účastí voličů. Podle průzkumů je hlavním důvodem neúčasti zklamání z politiky a z chování politiků. Ano, zklamání ze současné situace, tomu asi rozumím, ale tím, že nepůjdeme k volbám, se určitě nic nezmění, spíš naopak! On totiž nevolič v podstatě škodí víc než volič, který dá svůj hlas "špatné" straně. Tak například, když ze sta voličů, půjde volit třeba jen 50 a 15 z nich bude volit stranu "A", má tato strana v tu chvíli 30 % i přesto, že ji vlastně volilo pouze 15 % lidí způsobilých jít k volbám. Velmi často dostávám otázku, proč komunisté získávají u voleb stále tolik procent. Odpověď je naprosto jednoduchá. Jejich voliči prostě volit chodí.

V předvolebním období na nás na každém kroku "křičí" různá politická hesla. Některá jsou dobrá, jiná horší, některá jsou dokonce i vtipná.  Za nejvtipnější považuji ta, která slibují nesplnitelné. Tak například pan Okamura slibuje, že zastaví nelegální migraci. Jak to chce dokázat z kraje, to už se nedozvíte. Jedině, že by se šel osobně postavit na hranice a vlastním tělem je bránil. Tedy se všemi svými voliči. Samozřejmě, migrace zajímá nás všechny, ale musíme vědět, co s tím můžeme dělat. Z pozice kraje můžeme pouze vzdorovat panu Sobotkovi, aby nám nebyli do Královéhradeckého kraje nějací nepřizpůsobiví migranti přiděleni. Ty tu opravdu nechceme! Dále třeba Babišovo:  "Ano, bude líp" … no jo, ale komu a kdy? Nebo: "Chci stát bez politiků ovládaných mafiány" … mám chuť tam dopsat – proto jsem jako jeden z největších mafiánů do politiky šel rovnou sám, Váš AB (agent Bureš). Komunisté i Ano dostaví D11. V tomto se trochu opičí. Další velký nesmysl. Jak asi? Kraj žádné dálnice nestaví. Dálnice staví stát, ministerstvo, potažmo Ředitelství silnic a dálnic, kterému již tři roky velí ANO. Proč tedy D11 už není? Kraj se stará prostřednictvím Správy údržby silnic o naše malé místní silničky. Ty chceme smysluplně opravovat a stavět. V dopravě se zaměříme hlavně na bezpečnost. Předělat nebezpečné úseky a křižovatky jako například v Dobrušce směrem na Deštné, či v Třebechovicích směrem na Krňovice. Toto jsou reálné možnosti kraje. To by, ale musel pan Okamura vědět, kde leží Krňovice či Dobruška.

Pojďte volit, nezbavujte se této odpovědnosti. To, že jeden hlas nic nezmění, není pravda. Já říkám, že každý hlas je pro naši budoucnost důležitý. Svým hlasem dáte najevo, že Vás opravdu zajímá, co se s naším krajem děje. Vytvořte na své kandidáty tlak, a pak budeme i my, politici, lépe pracovat. Buďte aktivní, přestaňte politiku přehlížet a dělat, že se Vás netýká. Zajímejte se více o politiku a o politiky. Čtěte volební programy a zamýšlejte se nad tím, zda sliby, které čtete na každém kroku, jsou opravdu reálné, nebo jen dobře působí.