Komentáře

Inkluze - komu to pomůže?

Hodně diskutovaná inkluze ve školství. Co se vlastně stalo? Stalo se to, že by měly být zrušeny speciální školy a děti z těchto škol budou začleněny do tříd mezi žáky, kteří nepotřebují speciální přístup. Úmyslně se vyhýbám názvu normální třídy. Paní ministryně školství nás uklidňuje, že se nic neděje a že je to pro všechny zúčastněné prospěšné. Já jsem přesvědčen, že je to právě naopak. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, co je tomto systému vlastně prospěšné. Nakonec jsem něco našel, tedy skupiny lidí, pro které to prospěšné je. Jsou to asistenti. To, kdo to je a proč je to pro ně prospěšné, tak k tomu se dostaneme později.

Nejprve se však vraťme k podstatě věci. Zrušením speciální školy dojde k tomu, že se děti, které potřebují speciální přístup, speciální péči a speciální pedagogické vedení rozprostřou mezi děti, které tento přístup neopotřebují. Nyní mohou nastat dvě situace. Buď je tomuto žákovi přidělen asistent či není. Pokud není, musí se učitel těmto dětem více věnovat a tím pochopitelně o jeho pozornost přicházejí ostatní žáci. Co se stane? Projeví se to na prospěchu všech ostatních dětí, protože skupina je tak silná, jako je nejslabší člen této skupiny. Může se také stát, že učitel ve snaze vyhnout se této situaci, se nebude tomuto žákovi více věnovat a bude mu vlastně jedno, co se naučí. Tento žák bude vyrušovat, protože nebude stíhat a učení ho prostě nebude bavit. Na konci roku dostane čtyřky, aby nepropadl, jelikož tito žáci propadnout nemohou a tak nějak ukončí základní vzdělání.

Další možností je, že tyto děti dostanou asistenta. Asistenta, který se jim bude věnovat a pomáhat jim, aby tak nějak stíhaly. V tuto chvíli nastává to jediné pozitivní, co jsem na tomto systému našel. Je to zaměstnanost. Zaměstnanost, ač trochu umělá a zbytečná. Nicméně ale naleznou tito vystudovaní lidé uplatnění. Třeba z nich budou jednou úspěšní pedagogové či sociální pracovníci. Má to bohužel i stinnou stránku. Co nás to bude všechno stát. Nás daňové poplatníky přibližně 100 miliónů Kč. Sto miliónů, které jsme mohli použít na zvýšení platů stávajících pedagogů, či zlepšení podmínek ve školství.

Takže to shrňme.  Pro koho je toto prospěšné? V podstatě pro nikoho a ještě nás to bude stát spoustu peněz. Jsem přesvědčen, že tento systém naopak ublíží a to zejména dětem ze speciálních škol. Proč? Dokážete se vžít do pozice dítěte, které prostě potřebuje speciální přístup a najednou je vhozeno mezi děti, mezi kterými bude většinou stále ve všem poslední, aniž by za to samo mohlo? Hrůza! Ve speciální škole, dostávalo i jedničky a pochvaly. Co ho čeká teď? Pokud na něj bude učitel nahlížet jinak než na ostatní děti, nebude se jim to líbit a nebudou ho brát. Spolužáci ho budou vnímat jako někoho, na koho se neustále čeká, kdo je ve všem nejhorší a ještě se mu nadržuje. Dovedete si představit, do jaké pozice se toto dítě dostává? Na druhou stranu nechápu, proč mají být děti, které nepotřebují speciální přístup "bržděny" ve vzdělávání?

A co učitelé? Nezávidím jich jejich nutnost volby, zda "brzdit" celou třídu, nebo "odbývat" dítě, které potřebuje speciální přístup…

Tento krok ministerstva školství opravdu nechápu. Jen snad konspirační teorie. Někdo chce poškodit naše velmi dobré základní školství??? Měl jsem možnost hovořit s pedagogy i rodiči těchto dětí. Nikdo tomu nerozumí a nikdo to nepodporuje!