Komentáře

Výjezdní zasedání expertního týmu pro venkov a zemědělství

V úterý 14. 2. 2017 se v rámci jednání expertního týmu ODS pro venkov a zemědělství uskutečnilo výjezdní zasedání po Trutnovsku. Součástí dne byla návštěva České lesnické akademie v Trutnově a odpolední program se odehrával v trutnovských firmách DIANA SEVEN a. s. a Farmers s. r. o.

Při návštěvě lesnické akademie na mne dýchla trocha nostalgie, neboť jsem hrdým absolventem této školy. S panem ředitelem Janem Korbelářem jsme prodiskutovali aktuální témata ve školství, lesním hospodářství a ochraně krajiny Královéhradeckého kraje. Jedním z hlavních problémů v této oblasti je nedostatek nových pracovníků, kteří by navázali na své předchůdce v lesním hospodářství. Dále zde chybí dlouhodobá koncepce rozvoje a ochrany krajiny, ve které by se primárně hledělo na dlouhodobou budoucnost tohoto odvětví. Následně jsme se přemístili na školní polesí, kde nám byla předvedena praktická výuka budoucích absolventů. Byla to radost pohledět. Krásné prostředí, moderní technologie a kvalitní pedagogové zde předznamenávají kvalitní personální potenciál.

Firmy
DIANA SEVEN a. s. a Farmers s. r. o. se zabývají chovem kvalitního skotu, výrobou a prodejem masných a mléčných výrobků. Idea těchto firem je poskytovat potraviny té nejvyšší kvality zákazníkům napřímo. Tým kolem pana majitele Lubomíra Burkoně je zářným příkladem produkce vlastních, poctivých a kvalitních výrobků bez pomoci potravinářských řetězců. I přes úspěšnost těchto firem jsme samozřejmě dostali několik podnětů, na kterých musí kompetentní lidé ve státní správě zapracovat. Jedná se primárně o přehršel leckdy až absurdních vyhlášek, regulací a předpisů, které aby namísto podnikání pomáhali, tak mu nesmírně škodí.

Tímto moc děkujeme všem aktérům úterního programu za pozvání, přátelskou atmosféru a podnětnou diskusi. S potěšením jsme zjistili, že jsme na jedné lodi.