Komentáře

Les - významné místo pro život

Les či lesní porosty nejsou jen významným místem pro odpočinek, relaxaci a zábavu. Lesy jsou především místem pro hospodaření a zdroj úžasné obnovitelné suroviny, jímž je dřevo. Les tvoří v současné době 34 % území ČR. Na rozdíl od zemědělské půdy, která každým rokem ubývá, lesní plocha v ČR narůstá. Přibližně před 200 lety pokrývala plocha lesů v ČR 23 %.  

Velmi často zapomínáme na skutečnost kolik věcí kolem nás je ze dřeva. Abychom si mohli sednout na židli ze dřeva, jíst u dřevěného stolu a chránit se před deštěm střechou s dřevěnými krovy, musí se někdo o les starat. O strom, který následně pořežeme na prkna či trámy, se musí starat přibližně tři generace aktivně pracujících lidí. Tři generace lesníků a lesních dělníků. Les tedy vytváří velmi perspektivní a nekonečně dlouhý proces při zaměstnávání lidí.

Lesní hospodářství a na ně úzce navazující dřevozpracující průmysl je významným zaměstnavatelem v ČR. V těchto dvou odvětvích a k nim navazujících oborech je zaměstnáváno přibližně 200.000 zaměstnanců.

V posledních letech však dochází v tomto oboru k odlivu kvalitních zaměstnanců, a to zejména zaměstnáváním neodborné a laciné pracovní síly, kterou k nám transportují různé pracovní agentury. Dochází tak sice ke snížení nákladů na výrobu a maximalizaci zisku, ale za cenu nekvalitně provedené práce na úkor kvality. Jak jsem již výše uvedl, tak v současné době sklízíme plody minimálně třech generací našich předků a chlubíme se nadstandartními zisky v oboru. To, ale není způsobeno naším kvalitním výkonem, ale kvalitní surovinou, kterou nám tu vypěstovali naši předci. Neodborností a honbou za maximalizací zisku dochází k tomu, že nekvalitně provedená práce a použití nekvalitního materiálu bude negativně hodnoceno za několik generací. 

Následky současného hospodaření v lesním hospodářství na státních majetcích

K čemu tedy dochází: 

  1. k odlivu pracovních míst, zejména na venkově
  2. k likvidaci malých a středních podnikatelských subjektů
  3. ke kartelizaci a monopolizaci oboru velkými společnostmi
  4. k nekvalitně provedené práci, která bude hodnotitelná v řádu desítek let
  5. k minimalizaci rozvoje celého oboru a jeho poškození  

Současná vláda si nastavila, jako jedno z pravidel svého vládnutí, podporu malých a středních podnikatelů. Bohužel ještě neudělala za dobu svého vládnutí vyjma pár populistických gest nic pro zlepšení podnikatelského prostředí malých a středních firem.  

Naším cílem, jako opravdu jediného pravicového subjektu na politické scéně ČR, by mělo být to, že bychom měli v první řadě chránit práva malých a středních podnikatelů. Měli bychom tvrdě chránit odbornost a kvalifikovanost ve všech odborech ve spolupráci s naším dobrým profesním školstvím. Musíme zamezit cílené likvidaci malých a středních firem a vytvoření jednoduchého, stálého a přehledného prostředí pro podnikání a investice. 

Ing. Miloš Pochobradský, člen expertní skupiny ODS pro zemědělství a venkov