Komentáře

Kamery okolo nás

S rostoucími bezpečnostními riziky opět ožívá debata o tom, do jaké míry lze monitorovat veřejné prostory a zároveň vše vyvážit mírou svobody jednotlivce a ochrany soukromí.

Monitorování jakýchkoliv veřejných prostorů musí mít vždy jasná a přísná pravidla, což bohužel není vždy skutečností. Spíše naopak. Mnohokrát jsem se setkal s tím, že byly tyto pořízené záznamy zneužívány k "fízlování" soukromí slušných lidí. Došlo-li však k trestnému činu či přestupku, nešlo kamerový záznam použít, protože byl neidentifikovatelný. Velká část monitorovacích zařízení není v souladu s naší legislativou, a to přeso, že všechna monitorovací zařízení musí splňovat určitá zákonem daná stanovená pravidla. Zejména pak nesmí porušovat zákon o ochraně osobních údajů. Každé takové zařízení musí být nahlášeno na úřad pro ochranu osobních údajů a monitorovaný prostor musí být viditelně označen, že je monitorován.

Ani místa relaxace a odpočinku, kterými jsou třeba naše lesy, již nejsou bez monitoringu. Ano, i les je dnes plný monitorovacích zařízení. Jedná se o tzv. fotopasti, tedy zařízení monutorující volně žijící zvěř, a která jsou po lese volně a nekontrolovatelně rozmísťována různými osobami bez zvláštního povolení.

Při monitorování veřejných prostor, když už s ním budeme souhlasit a které je v některých případech nevyhnutelné, bychom měli dbát na skutečnost, aby byly monitorovány skutečně pouze prostory veřejné, bez možnosti monitorování objektů soukromých osob a provozoven podnikatelských subjektů.

Pojďme řešit prevenci kriminality a ne jen následky! Co budou dělat policejní složky, když je zaženeme do služeben a vybavíme je digitálním záznamem z každého rohu našeho města? Budou pouze řešit následky kriminality! Tyto složky musí být 24 hodin denně v ulicích našeho města, musí být vidět a musí mít respekt! Musí zkrátka "pomáhat a chránit"! 

Chraňme prosím svobodu občanů této země a nedopusťme nekontrolovatelné fízlování!